Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2021

Požehnané Vánoce

Obrázek
 Všem svým milým čtenářům přeji požehnané Vánoce!! A co tím myslím? Abyste znovu prožili tu radost z narození Boha, který přišel mezi nás, aby nesl naše slabosti a hříchy, a aby nám dal život věčný!!Kéž Vám tuto radost nikdo a nic nevezme, protože o toto poselství Vánoc se můžete opřít, toto poselství je pevné, jako sám Bůh. To je ta základní pravda, kterou se snažíme žít a věřit v ní!!Pak nás už okolní svět, jakkoliv bolavý a neutěšený, nebude moci zdeptat! Modlím se za Vás a děkuji, že čtete můj blog! Vaše Růžena

Advent

Obrázek
  Všichni víme, že Advent je dobou čekání. Čekáme na Mesiáše, který nás zachrání od věčné smrtí svou vlastní smrtí. Ale to čekání má být radostné. K tomu nás vybízejí i  antifony k žalmům, které se každý den modlíme. např. "Jásej a raduj se, siónská dcero, neboť hle - přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, praví Pán" nebo "řekněte malomyslným: Vzmužte se, nebojte se, přichází Pán, nás Bůh". A každou neděli při večerních chválách čtení z listu Filipanům: "Radujte se stále v Pánu, opakuji, radujte se! Pán je blízko".  Letos mi dal Bůh tu milost, že se opravdu raduji. Asi je to také tím, že je mi dobře, že už pominul ten smutek po Josefce, a že mi Pán dal sílu ji konečně pustit a odevzdat Jemu. Teď už vím, že to tak mělo být, že Josefka musela odejít, protože ji Bůh už chtěl mít u sebe ve svém království. Její život se naplnil a ona splnila  úkol, který tady na zemi od Něho měla. A nyní je šťastná v nebi!!A já jí to přeji!!Toto bych před rokem ještě nedokáza